Filevrije Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde nu echt van start gegaan

8 July 2013

Filevrije Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde nu echt van start gegaan

 

Op het Zennekanaal tussen Vilvoorde en Brussel, werd vandaag onder grote belangstelling de eerste Waterbus in België ingehuldigd. Hiermee komt het gemeenschappelijk personenvervoer op het water, een vervoerswijze die in Nederland een niet onbelangrijk onderdeel vormt van het netwerk van openbaar vervoer, echt uit de startblokken.

De waterbus is een intergewestelijke, klokvaste en filevrije 'waterbuslijn' tussen Brussel en Vilvoorde.
Vanaf vandaag kan je op dinsdag en donderdag, 6 keer per dag, klokvast het traject bevaren tussen de centra van Vilvoorde en Brussel, daarbij in- en ontschepen op één van de 8 haltes naar keuze (één ervan is nog niet klaar), die elk aansluiting geven op clusters van het openbaar vervoer, winkelconcentraties, kantoor- en evenementenlocaties, bedrijven en bestaande en toekomstige wooncentra en bus- en autoparkings aan de rand van de stad. De Waterbus zorgt er voor dat je stressvrij je bestemming bereikt.

De Waterbus werkt met twee tariefzones. Blijf je binnen 1 tariefzone, dan betaal je € 2. Verlaat je de ene tariefzone en vaar je door de andere tariefzone, dan komt er € 1 bij. Kinderen van 3 tot 12 jaar varen aan halve prijs. Voor de fiets betaal je € 1 per tariefzone.

De uurregeling en de stopplaatsen vind je op www.waterbus.eu en aan elke stopplaats van de Waterbus. Voorlopig is vooraf reserveren nog noodzakelijk.

Samen met de huidige en toekomstige partners is het de bedoeling het aanbod stelselmatig uit te breiden, zodat deze waterbuslijn op termijn iedere dag van de week beschikbaar wordt, en dit van 's morgens vroeg tot 's avonds.

Dat de eerste Waterbus in België precies wordt ingelegd op het Zennekanaal tussen Brussel-Vilvoorde is niet toevallig. Dit stuk maakt deel uit van de kanaalzone die in volle vernieuwing is. De mobiliteitsproblemen op de oevers in deze zone van het kanaal zijn echter zeer groot en dreigen in de nabije toekomst nog veel groter te worden.

De Waterbus versterkt op de eerste plaats de mobiliteit van voetgangers en fietsers in de Kanaalzone. Wie wenst kan aan boord ontbijten, mails checken, vergaderen. De Waterbus is een multifunctioneel en attractief vervoermiddel gericht op winkelen, recreatie, toerisme, woon-werkverkeer,... De fiets kan steeds mee aan boord van de Waterbus.

Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer en de Haven van Brussel, is bijzonder opgetogen met de start van het proefproject met de Waterbus.
"De Waterbus vormt een aanvullende mobiliteitsoplossing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast milieuvriendelijk en filevrij is de Waterbus vooral ook een aangename en originele manier om zich te verplaatsen. Bovendien sluit de Waterbus perfect aan op andere vormen van vervoer en openbaar vervoer. Reizigers per Waterbus kunnen met andere woorden vlot overstappen op het openbaar vervoer en ze kunnen na hun traject ook de reis verderzetten met de fiets of deelfiets. Intermodaliteit is dus één van de belangrijkste doelstellingen van dit project", aldus minister Grouwels.

Voor Tom Dehaene, voorzitter van Kanaaltochten Brabant, één van de kernorganisaties achter het project, zijn de uitdagingen groot. "Het huidige aanbod is een goede start, visie en ambitie zijn volop aanwezig, maar er is nog een lange weg van ontwikkeling te gaan". Hij vindt het vooral belangrijk dat er een goede afstelling komt met de openbare vervoersmaatschappijen, de waterwegbeheerders, de Gewesten, de steden en alle andere betrokkenen.
Tom Dehaene dankte ook de Nationale Loterij, de twee gewestregeringen en inzonderheid de ministers Brigitte Grouwels en Hilde Crevits die vanuit Brussel en Vlaanderen hun steun hebben toegezegd, maar ook minister Pascal Smet die vanuit zijn Vlaamse gemeenschapsbevoegdheid voor Brussel zijn steentje heeft bijgedragen. Hij dankte de steden Brussel en Vilvoorde en de gemeente Molenbeek voor hun positieve appreciatie en de waardering die ze hebben uitgesproken. "Over grenzen van gemeente, stad, gewest, taal en specifieke bevoegdheden concreet durven samenwerken: dat is de echte uitdaging van dit project" besloot hij.

De 'Waterbus' is een project van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant, gecoördineerd door Scaldisnet. De initiatiefnemende organisaties, die voor de nautische organisatie en boekingen beroep doen op de nautische partner Rivertours, nodigen andere betrokken instanties uit om als partners toe te treden tot dit samenwerkingsverband

Meer info en reserveringen: TEL 02 218 54 10 - www.waterbus.eu

Gedeputeerde Dehaene | Waterbus

 

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.