Heropening bibliotheek Machelen

10 September 2013

Heropening bibliotheek Machelen

 

Sinds 2002 investeert het Streekgericht Bibliotheekbeleid in de ondersteuning van de werking van de openbare bibliotheken in de provincie Vlaams-Brabant.  We doen dat op verschillende manieren: informatietechnologie (denk maar aan het provinciaal bibliotheeksysteem), doelgroepenwerking, vormingsaanbod, samenwerking, collecties, publiekswerking, projectsubsidies, ...
Met de subsidielijn bibliotheekinnovatie wil de provincie bijdragen aan het innovatiebeleid in Vlaams-Brabantse openbare bibliotheken. Concreet gaat het om een reglement waarbij 2 vormen van bibliotheekinnovatie in aanmerking komen voor subsidie, nl. de integratie van zelfuitleen op basis van Radio Frequency Identification (RFID) én bibliotheek(her)inrichtingsprojecten.
Het is in het kader van dit tweede luik dat de bibliotheek van Machelen een aanvraag indiende.  Een aanvraag die werd goedgekeurd en een ondersteuning van 15.000 euro vanwege de provincie opleverde om de beoogde aanpassingen te realiseren.

Een investering die ongetwijfeld de moeite loont, omdat ze bijdraagt tot een levende bibliotheekomgeving, die rekening houdt met signalen van de gebruiker. 

Bijdragen tot actieve cultuurparticipatie heet dat, en laat dat nu net de centrale bekommernis zijn van het provinciale cultuurbeleid. En als er nu één instelling is die dag aan dag werk maakt van laagdrempelige cultuurparticipatie en het toegankelijk maken van informatie voor iedereen, dan toch zeker wel de bibliotheken. Net daarom blijven we als provincie ook zo sterk inzetten op de bibliotheken: Streekgericht Bibliotheekbeleid, Provinciaal Bibliotheek Systeem, Wisselcollecties, Innovatiebeleid, …: allemaal inspanningen waarmee we de kwaliteit van aanbod en dienstverlening in de bibliotheken op peil willen houden en verbeteren.

Omdat we geloven in onze bibliotheken, maar er tegelijkertijd van overtuigd zijn dat er inspanningen en investeringen nodig zijn om onze bibliotheken te wapenen voor de grote uitdagingen die de toekomst ons stelt: innovatie is hierbij het sleutelwoord, en als provincie zijn we blij hieraan ons steentje te kunnen bijdragen.

Gedeputeerde Dehaene | bibliotheek Dehaene

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.