Nieuw archeologisch- en nooddepot in het PIVO

23 September 2013

Nieuw archeologisch- en nooddepot in het PIVO

 

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het reglement voor de opname van een archeologisch archief en het reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen in het provinciaal archeologisch- en nooddepot in Asse goed. Hierdoor kan de opname van archeologisch archief en de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen efficiënt verlopen.

‘Het decreet over het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid van 6 juli 2012 bepaalt dat provincies de bevoegdheid hebben om een regionaal netwerk van cultureel-erfgoeddepots te ontwikkelen. Deze depots staan in voor het duurzaam bewaren van cultureel erfgoed van de cultureel-erfgoedbeheerders en voor de ontwikkeling van een dienstverlening voor cultureel-erfgoedbeheerders. Ook het faciliteren van depotruimtes valt hieronder. Concreet kunnen beheerders van cultureel erfgoed bij de provincie terecht voor advies en bewaring van hun collecties. Ze kunnen hun collectie aan de provincie onder bepaalde voorwaarden in bewaring geven of de provincie zoekt samen met hen naar een aangepaste bewaarplaats’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

In het kader van de interne staatshervorming hebben de provincies ook de bevoegdheid gekregen om een depotbeleid voor onroerend erfgoed te voeren.

Vanaf 1 oktober kan een archeologisch archief opgenomen worden in het archeologisch depot in Asse. Dit archief is het integraal complex van archeologische vondsten uit Vlaams-Brabant met bijbehorende opgravings-, vondst- en onderzoeksdocumentatie van proefonderzoek of opgravingen.
Het depot in Asse fungeert ook als noodopvang van erfgoedcollecties en onroerend erfgoedelementen, zoals bouwfragmenten of interieurelementen. Een nooddepot vangt collecties op die bedreigd worden.

‘Er is duidelijk vraag naar gezamenlijke depots voor (nood)opvang van collecties. Via een infrastructuursubsidie krijgt de Erfgoedsite Tienen steun voor opvang van archeologische archieven in het Hageland. Nu gaan we dat ook realiseren in de Rand met de uitbouw van een eigen provinciaal archeologisch- en nooddepot op de PIVO-site in Asse’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/noodopvang-erfgoed
www.vlaamsbrabant.be/archeologisch-archief

 

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.