Eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed

Eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed

 
De provincie Vlaams-Brabant en De Lijn bieden op 31 december speciale feestbussen aan als een vlot en veilig vervoersalternatief voor mensen die gaan feesten. Met de campagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ willen ze autorijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicatie op oudejaarsavond voorkomen. Read more
 
 
Villo voortaan ook buiten Brussel?

Villo voortaan ook buiten Brussel?

 
Villo, het fietsdeelsysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kende de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal gebruikers. In 2010 telde Villo 23.967 abonnees. In 2011 klom dit aantal met 11,58 procent tot 26.743. Deze trend zette zich ook verder in 2013 met een stijging van 19 procent tot 31.927 Villo abonnees. Read more
 
 
Provincie onthult haar toekomstplannen

Provincie onthult haar toekomstplannen

 
Wat is de financiële situatie van de provincie Vlaams-Brabant? Moet er bespaard worden? Waarin wordt er geïnvesteerd? Welke bevoegdheden zijn er nog? Wat zijn de beleidsprioriteiten?Op 11 en 17 december debatteert en stemt de Vlaams-Brabantse provincieraad over het budget 2014 en de meerjarenplanning. Read more
 
 
Provincie steunt aangroei sociale huurwoningen

Provincie steunt aangroei sociale huurwoningen

 
De provincie geeft daarom 1.863.728,11 euro subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor tegemoetkomingen voor de bouw van sociale woningen, renteloze renovatieleningen en renteloze leningen voor grondverwerving. Read more
 
 
Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

 
Via het provinciaal magazine “Slim Mobiel” met het verkeers-educatief aanbod voor het schooljaar 2013-2014 konden Vlaams-Brabantse basisscholen een gratis pakket van 25 fietshelmen voor hun tweede graad basisonderwijs winnen. Het gaat over 650 helmen. Maandag reikte Tom Dehaene, provinciaal gedeputeerde voor mobiliteit, zo’n pakket uit aan basisschool Ter Berken in Hofstade. Tom Dehaene: “Als provincie zetten wij de komende jaren extra in op fietsbeleid. Fietsveiligheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Het dragen van een fietshelm beperkt de kans op lichamelijk letsel in geval van een fietsongeval enorm. Ik feliciteer dan ook graag alle winnaars en hoop dat de helmen heel veel gebruikt zullen worden.” Read more
 
 
 

Pages

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.