Provinciebestuur uit de startblokken | Beleidsverklaring

Provinciebestuur uit de startblokken | Beleidsverklaring

 
Op dinsdag 8 januari 2012 kwam de Vlaams-Brabantse provincieraad voor het eerst na de installatie samen. Ze gaf het definitieve startsein voor de werkzaamheden van het provinciebestuur in de nieuwe legislatuur. De beleidsverklaring van de deputatie werd toegelicht en de bevoegdheden van de gedeputeerden definitief vastgelegd. Read more
 
 
Toespraak nieuwjaarsreceptie vzw "De Rand"

Toespraak nieuwjaarsreceptie vzw "De Rand"

 
Op maandag 28 januari 2013 hield gedeputeerde Dehaene een toespraak op de nieuwjaarsreceptie van vzw “de Rand”.  Read more
 
 
FIETS-GEN: Plan voor 400 km fietswegen voor een vlottere mobiliteit in en rond Brussel

FIETS-GEN: Plan voor 400 km fietswegen voor een vlottere mobiliteit in en rond Brussel

 
Tom DEHAENE: 'Het Fiets-GEN is voor de provincie een belangrijk deel van de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Vlaamse Rand en Brussel. We weten dat er een enorm potentieel aan fietsers is. De kostprijs van 120 miljoen euro  lijkt veel, maar de meerwaarde die kan gerealiseerd worden op mobiliteitsvlak is veel groter. Het hoge potentieel aan gebruikers en de kosteneffectiviteit zijn dus belangrijke redenen om het Fiets-GEN zo snel mogelijk te realiseren' Read more
 
 

Coalitiegesprekken Vlaams-Brabant afgerond

 
De coalitiegesprekken voor de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bereikten gisteren een nieuwe fase. CD&V levert twee gedeputeerden en de provincieraadsvoorzitter, VLD levert twee gedeputeerden en sp.a en Groen! krijgen elk één gedeputeerde. Ook over de bevoegdheidsverdeling werd een akkoord bereikt. De akten van voordracht zijn ondertekend en worden aan de administratie bezorgd. Op 3 december duidt provincieraad de gedeputeerden aan op basis van deze akten van voordracht. Read more
 
 

CD&V Vlaams-Brabant duidt haar gedeputeerden aan

 
Het provinciale partijbestuur van CD&V Vlaams-Brabant heeft vanavond Monique Swinnen en Tom Dehaene aangeduid als gedeputeerden voor de komende legislatuur.  Monique Swinnen is sinds 1986 provincieraadslid en afgelopen legislatuur gedeputeerde voor CD&V.  Tom Dehaene neemt zijn mandaat op in de Vlaams-Brabantse deputatie. Met Monique en Tom kiest CD&V voor ervaring, dossierkennis en daadkracht.     Read more
 
 
 

Pages

Tweets

Laatste foto's