Provincie blijft achter plannen Kampenhout-Sas staan

7 August 2013

Provincie blijft achter plannen Kampenhout-Sas staan

 

Door problemen in de Vlaamse wetgeving werd het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan voor Kampenhout-Sas ongrondwettelijk verklaard. Hierdoor behoort een verbrandingsoven in het gebied weer tot de mogelijkheden. Maar de provincie Vlaams-Brabant zal de nodige stappen zetten om haar PRUP te realiseren.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde recent de passage uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die alle ruimtelijke uitvoeringsplannen valideert waarvoor het milieueffectenrapport volgens het integratiespoor opgemaakt werd. Dat was nodig omdat de inspraakregels bij deze procedure verschilden van de gewone wettelijke procedure.
Het Vlaams-Brabantse provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor Kampenhout-Sas dreigt hiervan het slachtoffer te worden.

Gedeputeerde Dehaene legt de situatie uit. (Klik op de afbeeling voor het Ring TV nieuws fragment)

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.