Provincie investeert zo’n 1,5 miljoen euro in nieuwe fietspaden in Dilbeek

16 February 2021

Provincie investeert zo’n 1,5 miljoen euro in nieuwe fietspaden in Dilbeek

 

Fietspaden verbinden Brusselse Ring met Groot-Bijgaarden

In de zone van de Robert Dansaertlaan, een belangrijke verbindingsweg tussen de Brusselse Ring en Groot-Bijgaarden, werden fietspaden over een lengte van iets meer dan 2 km aangelegd tussen de Stationsstraat en de Brusselstraat.Op het deel ten westen van het op- en afrittencomplex van de Ring gaat het over verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg. Ten oosten van het op- en afrittencomplex gaat het om een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. De Robert Dansaertlaan ligt parallel met de toekomstige fietssnelweg F2 langs de spoorlijn 50. Hier zijn de plannen van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Dilbeek klaar voor het traject tussen het station van Sint-Martens-Bodegem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de realisatie van de fietspaden langs de Robert Dansaertlaan kwam er een alternatief voor de fietser in afwachting van de F2.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde 986.598,78 euro in dit project.

Fietspaden verbinden Dilbeek, Groot-Bijgaarden en St.-Ulriks-Kapelle
Over een traject van 1.130 meter werden hier langs beide zijden van de Brusselstraat verhoogde, aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 2 meter breed in rode asfalt aangelegd.
De Brusselstraat is een lokale verbindingsweg tussen Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle.
De provincie Vlaams-Brabant investeerde 516.048,72 euro in dit project.

 Vlaams-Brabant investeert in fietsen

“Fietsen is gezond, goed voor het milieu en één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt. Op die manier hopen we zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets te krijgen”.

Fietsfonds voor gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds, een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.
Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan zo tot 90% gesubsidieerd worden.

Tweets

Laatste foto's