Provincie maakt schoolroutes De Regenboog in Elewijt veiliger

10 March 2015

Provincie maakt schoolroutes De Regenboog in Elewijt veiliger

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 50.000 euro aan GBS De Regenboog te Zemst (Elewijt) om de verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers te verhogen en het fietsen en wandelen naar school aan te moedigen.
‘We geven een subsidie van 50.000 euro voor werken die de schoolomgeving veiliger moeten maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Voetgangers en fietsers zullen in de Molenstraat in Elewijt, waar GBS De Regenboog gevestigd is, beter zichtbaar worden. De voetpaden worden er heraangelegd en fietsers zullen op de rijbaan kunnen fietsen. Fietsiconen op het wegdek zullen autobestuurders attent maken op de aanwezigheid van fietsers in beide rijrichtingen. De parkeerruimte zal ingeperkt worden en het baanvak wordt versmald met bloembakken.

In afwachting van een grondige heraanleg komt er een beveiligde voetpaduitstulping in de Dynastiestraat ter hoogte van het voetwegje uit Molenveld. De oversteekplaats in de Dynastiestraat ter hoogte van de Molenbeekstraat wordt aangepast naar een beveiligde verkorte oversteek.

Op de school is nog geen fietsenstalling. Heel wat ouders en leerlingen gaven aan dat ze graag met de fiets zouden komen. Daarom voorziet de school in een grote fietsenstalling voor 300 fietsen. Om wandelen en fietsen te promoten bij ouders en leerlingen zal de school ook sensibiliseren.

De school ontvangt nu reeds 25.000 euro. Na afloop van de werken zal de provincie Vlaams-Brabant de tweede schijf van 25.000 euro uitbetalen.

Tags: 

Tweets

Laatste foto's