Restauratie Sint-Odulphuskapel in Booienhoven en vergroening omgeving voltooid

26 June 2020

Restauratie Sint-Odulphuskapel in Booienhoven en vergroening omgeving voltooid

 

In 1870 werd de kapel in Booienhoven opgetrokken ter ere van Sint-Odulphus. Er ontstond een traditie om hulp af te smeken bij oogziekten. Ze werd ook een vaste halte bij de kruisprocessies. Maar de kapel werd verwaarloosd en verkeerde enkele jaren geleden in een slechte staat. 

Kapel krijgt facelift

“Een scheur liep door de voorgevel, het dak vertoonde gebreken en de voordeur droomde van een nieuwe verflaag”, zegt Boudewijn Herbots, burgemeester van Zoutleeuw. “In 2018 plaatste Toerisme Vlaams-Brabant het bloesemkunstwerk ‘Het Klokhuis’ aan de verwaarloosde kapel. Voor ons was dit het startschot voor de restauratie van dit waardevol stukje erfgoed en de opwaardering van de directe omgeving”.

Vooral de voorgevel van de kapel werd grondig aangepakt door Hoecksteen bvba. De rechterzijde van de kapel was verzakt, met een grote scheur tot gevolg. Met de heropbouw van het bovenste deel van de voorgevel kreeg de kapel een facelift. Tijdens de werken ontdekte men dat onder de witte verf van de deur een donkergroene verflaag schuilde. Deze oorspronkelijke tint kleurt vandaag opnieuw de voordeur van de kapel. Een reeks werken aan het dak verhinderen dat er nog water kan insijpelen en dat houtborende insecten vrij spel hebben. 

Omgeving terug aangenaam voor fietsers en wandelaars

Met dit project werd ook de versnipperde eigendomstoestand van deze site, met 3 eigenaars, aangepakt. De kerkfabriek schenkt de kapel aan de stad zodat de kapel en haar omgeving als een geheel kunnen beheerd en ontsloten worden. De familie Jassogne, eigenaar van de grond achter de kapel was bovendien bereid om een strook grond grenzend aan de kapel (met de bomen) ook aan de stad te schenken. 

“Dat maakte de weg vrij voor een integrale aanpak van de site, met boomverzorgingswerken van de kapelbomen, opruim van oude afsluitingen en aanplant en herstel van hagen”, zegt Joachim Lambrechts, projectcoördinator voor het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. “Er werd een nieuwe kasseiverharding aangelegd, passend bij deze omgeving. Bijzonder is ook dat de inzaai van de bloemenweide gebeurde door vrijwilligers van Booienhoven Bruisend. Dit buurtcomité wil mee haar schouders zetten onder de openstelling en het beheer van de plek”. 

De plaatsing van een fietsenstalling en picknicktafel tot slot maken de plek tot een attractieve stopplaats voor fietsers en wandelaars. In coronatijden worden aantrekkelijke plekken op wandel- en fietsafstand nog extra gewaardeerd.

360° erfgoed maakt werken mogelijk

De stad Zoutleeuw nam het initiatief voor de aanpak van de kapel en haar omgeving en vroeg het Regionaal Landschap Zuid-Hageland om de werken te coördineren. 

De  financiële en inhoudelijke steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de 360°-erfgoedprojecten bood een opportuniteit voor het herstel van deze kapel en haar omgeving.

 “‘360° erfgoed’ mikt op projecten die zorg voor bouwkundig erfgoed combineren met de integratie ervan in het landschap, precies wat hier gewenst was. Ook Monumentenwacht Vlaams-Brabant was nauw betrokken, met een bouwkundige inspectie van de kapel en deskundig advies”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

 

Tweets

Laatste foto's