Schoolkindboekje voor anderstalige ouders

9 September 2013

Schoolkindboekje voor anderstalige ouders

 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een schoolkindboekje uitgegeven. Het zakwoordenboekje komt tegemoet aan de vraag van anderstalige ouders om te communiceren in het Nederlands over hun schoolgaande kinderen.
De publicatie werd ontwikkeld met medewerking van enkele basisscholen. In het bijzonder met de cursisten basiseducatie van Renilde Janssens. Het is bedoeld als eerste hulp bij een gesprek over kinderen en de ouders.
Het bevat een greep uit de woordenschat en de begrippen voor kinderen in het basisonderwijs.

‘Het schoolkindboekje is het vierde deel van de 'taaloverlevingskits'. Na deel 1 voor baby's, deel 2 voor peuters, deel 3 voor kleuters is dit het tweede zakwoordenboekje voor anderstalige ouders met schoolgaande kinderen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van Vlaams karakter. 'Het is geen encyclopedie maar een set van handige en compacte boekjes om in de handtas te bewaren. Het zijn praktische hulpmiddelen bij het slopen van taalbarrières en het slaan van bruggen tussen gemeenschappen'.

Het boekje past in het beleid Vlaams karakter van de provincie dat erop gericht is anderstaligen aan te sporen om het Nederlands te leren en te gebruiken.
Er werden 2.000 zakwoordenboekjes aangemaakt en ze zullen verspreid worden bij basisscholen in de Vlaamse Rand rond Brussel.
De zakwoordenboekjes kunnen gratis aangevraagd worden bij de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vlaamskarakter

Gedeputeerde Tom Dehaene

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.