Subsidie voor 360° erfgoedprojecten | herstel parkornamenten Parkbos Wormelaar Zemst

10 July 2015

Subsidie voor 360° erfgoedprojecten | herstel parkornamenten Parkbos Wormelaar Zemst

 

De provincie Vlaams-Brabant wil met de nieuwe ‘360° erfgoedprojecten’ het niet-beschermd klein historisch erfgoed én het omringende (historische) landschap dat er onlosmakelijk mee verbonden is herwaarderen.

‘Dit jaar trekt de provincie steun uit voor vijf projecten, verspreid over het hele grondgebied’ vertelt gedeputeerde Dehaene. ‘We stellen het project voor het herstel van de parkornamenten in het Parkbos Wormelaar graag voor aan de pers’, vervolgt de gedeputeerde,  ‘maar ook de vier andere projecten zijn de moeite waard. Ze krijgen elk 10.140 euro steun.’

Vijf projecten geselecteerd
-    Regionaal Landschap Dijleland
Herstel en inrichting Bron De Kluis in Meerdaalwoud in Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee)
-    Regionaal Landschap Groene Corridor
Herstel parkornamenten Parkbos Wormelaar en verfraaiing van hun omgeving, Zemst
-    Regionaal Landschap Noord-Hageland
Restauratie van het calvarie kruis op het Ourodenbergkerkhof, inclusief ingroening van het kerkhof, Aarschot
-    Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Restauratie en herinrichting omgeving van kapel L’Escaille In Attenrode, Glabbeek
-    Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei
Herstel O.L.V.-van Lourdes in Alsemberg (Beersel) + landschapsinrichting

Noot voor de pers: in de persmap zult u beschrijvingen vinden van alle vijf de projecten.Regonale_landsch.jpg

Erfgoed en omringende landschap
Na 2 pilootprojecten in 2014 met de kapel O.-L.-V. van De Roos in Miskom (Kortenaken) en de bakoven bij de Tommenmolen in Grimbergen, krijgen in 2015 deze vijf projecten provinciale steun. Bovendien komt de herwaardering van het landschap waarbinnen dit erfgoed zich bevindt in aanmerking.

Culturele landschapszorg is één van de pijlers van het provinciaal erfgoedbeleid, waarbij de expertise van de Regionale Landschappen wordt ingezet : het stimuleren van het behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische, fysisch-geografische en esthetische landschapswaarden, alsook van de kleine landschapselementen. Door zowel het klein historisch erfgoed als het landschap eromheen te waarderen, vergroten we de belevingswaarde van het landschap.

Monumentenwacht adviseert
De begeleiding bij de herwaardering van het bouwkundig erfgoed gebeurt door Monumentenwacht Vlaams-Brabant. Door het afsluiten van een lidmaatschap kunnen de eigenaars of beheerders (indien dit een openbaar bestuur is) ook nadien nog onder bepaalde voorwaarden rekenen op een financiële ondersteuning. Een eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning is de erkenning als waardevol van het gebouw door de provincie. Het betreffende gemeentebestuur is ook nauw betrokken bij de realisatie van het project.

De provinciale subsidie (10.140 euro per project) bedraagt max. 70% van de projectkost. De overige 30% is voor rekening van de gemeente en/of eigenaar of beheerder.

Tags: 

Tweets

Laatste foto's