Zemst

Gemeente Zemst | Tom Dehaene

Tom is ere OCMW-Voorzitter en gemeenteraadslid in Zemst.

Volg hieronder zijn activiteiten in zijn gemeente.

Provincie en Zemst werken samen aan trage wegen

Provincie en Zemst werken samen aan trage wegen

 
De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Zemst en Trage Wegen-Zemst maken samen werk van een fijnmazig en kwalitatief tragewegennetwerk dat zoveel mogelijk maatschappelijke functies vervult Read more
 
 
Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

 
Via het provinciaal magazine “Slim Mobiel” met het verkeers-educatief aanbod voor het schooljaar 2013-2014 konden Vlaams-Brabantse basisscholen een gratis pakket van 25 fietshelmen voor hun tweede graad basisonderwijs winnen. Het gaat over 650 helmen. Maandag reikte Tom Dehaene, provinciaal gedeputeerde voor mobiliteit, zo’n pakket uit aan basisschool Ter Berken in Hofstade. Tom Dehaene: “Als provincie zetten wij de komende jaren extra in op fietsbeleid. Fietsveiligheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Het dragen van een fietshelm beperkt de kans op lichamelijk letsel in geval van een fietsongeval enorm. Ik feliciteer dan ook graag alle winnaars en hoop dat de helmen heel veel gebruikt zullen worden.” Read more
 
 
Lancering campagne: "Nederlands leren, simple comme bonjour"

Lancering campagne: "Nederlands leren, simple comme bonjour"

 
De provincie Vlaams-Brabant start een campagne om anderstaligen in de Vlaamse Rand rond Brussel aan te sporen lessen Nederlands te volgen. De slogan van de campagne is ‘Nederlands leren, simple comme bonjour-Nederlands leren, a piece of cake’. Read more
 
 
Provincie plaatst naamborden aan voetwegen

Provincie plaatst naamborden aan voetwegen

 
De provincie Vlaams-Brabant start met het plaatsen van naamborden aan de voetwegen in 17 gemeenten. Het eerste bord werd op 27 mei geplaatst aan de Damstraat in Weerde (Zemst).Thuisbasis van Tom. Read more
 
 
Medaille uitreiking in Zemst

Medaille uitreiking in Zemst

 
De jubilarissen uit Zemst krijgen een eervolle medaille uit de handen van Tom Dehaene. Read more
 
 

Pages

Subscribe to RSS - Zemst

Tweets

Laatste foto's