Veiligere kruispunten voor fietssnelweg Leuven-Mechelen

3 July 2020

Veiligere kruispunten voor fietssnelweg Leuven-Mechelen

 

“Veiligheid en comfort zijn twee basisvoorwaarden bij de uitrol van de fietssnelwegen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We gaan de veiligheid van een aantal kruispunten langs de populaire fietssnelweg tussen Leuven en Mechelen aanpakken. De studie, in samenwerking met studieconsortium Mint - Omgeving – D+A, start nog deze maand op en zal vermoedelijk afgerond worden tegen de zomer van 2021”. 

Momenteel loopt de route vanaf Leuven langs de linkeroever van het kanaal en wisselt ze ter hoogte van Boortmeerbeek-Sas van kant. Er wordt nagegaan of dit nog optimaal is, gezien een aantal gewijzigde plannen en voorkeuren. 

Er wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een vlotte en veilige kruising met de zeer drukke N267 (Trianonlaan) in Boortmeerbeek. 

Daarnaast worden voorontwerpen opgemaakt voor problematische plaatsen. Onder andere de kruispunten met Kolonel Begaultlaan in Leuven, Wijgmaalsesteenweg/Keulenstraat in Herent, Langestraat/Pontstraat en Bieststraat in Boortmeerbeek worden bekeken in functie van veiligheid, vlotheid en comfort.  

“Het eindresultaat is een voorontwerp voor deze punten en een actieplan op korte en lange termijn. Deze kunnen door wegbeheerders en actoren gebruikt worden in vervolgopdrachten om de gevonden oplossingen gefaseerd te gaan realiseren”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

De studie zal in nauwe samenspraak met de wegbeheerders, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, stad Leuven en de gemeenten Herent, Haacht, Kampenhout, Boortmeerbeek en Zemst en betrokken actoren gevoerd worden. 

F8 is een populaire fietssnelweg

De F8 is een fietssnelweg die zowel functioneel als recreatief veel gebruikers telt. Een permanente teller op de route bij Cargill in Herent registreert dagelijks het fietsverkeer. 

Het daggemiddelde voor het hele jaar 2019 is er 827 passages. Tijdens de corona-lock down van half maart tot 9 mei,  steeg het gemiddelde aantal fietsbewegingen er per dag tot 1752. Ter vergelijking: half maart tot 9 mei 2019 bedroeg het daggemiddelde 934. 

Tweets

Laatste foto's