Vlaanderen en provincies maken werk van fietssnelwegen. Ondertekening mobiliteitscharter

3 June 2013

Vlaanderen en provincies maken werk van fietssnelwegen. Ondertekening mobiliteitscharter

 

Vlaams minister van Openbare   Werken en Mobiliteit Hilde Crevits en Tom Dehaene, Peter Hertog, Jean-Paul Peuskens, Franky De Block en Luk Lemmens, de gedeputeerden van mobiliteit van de vijf Vlaamse provincies, hebben vandaag het mobiliteitscharter ondertekend. Samen engageren ze zich via het mobiliteitscharter om te blijven investeren in fietsinfrastructuur. Vooral de fietssnelwegen zijn daarbij prioritair. Fietsers kunnen zich via die fietssnelwegen snel, conflictvrij en in een aangename omgeving verplaatsen.

Nieuwe samenwerking Vlaanderen en provincies over mobiliteit
Op 1 februari 2012 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Het decreet stoelt op twee belangrijke basisprincipes. Het zwaartepunt van het mobiliteitsoverleg komt bij de gemeenten en provincies te liggen en legt de basis voor de toekomstige samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en de lokale overheden. Het tweede basisprincipe is de verregaande vereenvoudiging die met dit decreet wordt doorgevoerd. Vandaag wordt het mobiliteitscharter door de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies ondertekend. Het mobiliteitscharter is een beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies, op basis van het mobiliteitsdecreet. In het charter  worden afspraken inzake de taakverdeling rond vijf mobiliteitsthema’s gemaakt (fietsbeleid, woon-werkverkeer, mobiliteitseducatie, trage mobiliteit en verkeersveiligheid).

Fietssnelwegen zijn prioriteit
Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitscharter is het fietsbeleid. In de samenwerking tussen de provincies en het Vlaams gewest wordt het belang onderstreept om te blijven investeren in fietsinfrastructuur.

Vooral de fietssnelwegen zijn daarbij belangrijk omdat fietsers zich daar snel, conflictvrij en in een aangename omgeving kunnen verplaatsen. Uit enquêtes blijkt bovendien dat gebruikers van fietssnelwegen langere afstanden fietsen dan vroeger werd aangenomen. Het uitbouwen van fietssnelwegen is dan ook belangrijk voor het woon-werkverkeer. Op deze manier biedt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Naast het functioneel gebruik worden de routes ook veel gebruikt voor recreatieve verplaatsingen.

In elke provincie wordt aan fietssnelwegen gewerkt:

In Antwerpen werkt men aan de fietsostrades Antwerpen-Essen, Herentals-Balen en Antwerpen-Mechelen. Deze laatste route situeert zich langs spoorlijn 25/27 en loopt vanaf het centraal station in Antwerpen door Berchem, Mortsel, Hove, Kontich, Duffel en Sint-Katelijne-Waver naar het station van Mechelen-Nekkerspoel.

In Limburg rondt men de tracéstudie ‘Albertkanaal’ af.  Men wil het Albertkanaal als fietsader verder ontwikkelen. Daarnaast wil Limburg ook de opportuniteiten van het Spartacusplan benutten. Na de realisatie zullen de fietsers rechtstreeks van Bilzen tot Hasselt kunnen fietsen over een comfortabel fietspad zonder kruispunten met autoverkeer.

Oost-Vlaanderen wordt doorkruist door rivieren en kanalen, (oude-) spoor-en trambeddingen. Deze hoofdassen vormen een breedmazig net. Het provinciebestuur wil langsheen deze assen een netwerk van fietssnelwegen uitbouwen, het netwerk Lange AfstandsFietspaden(LAF). Prioriteit is de fietssnelweg Gent-Antwerpen via Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas en Beveren over een lengte van 43 km.

In Vlaams-Brabant werkt men aan de HST-route. Deze route zorgt voor de goede bereikbaarheid van Leuven en Brussel. De route start aan het station van Leuven en loopt langs het traject van de hogesnelheidstrein via Herent, Kortenberg en Zaventem. Een nieuwe fietsbrug moet binnen enkele jaren de barrière van de Brusselse ring slopen voor een optimale verbinding met Brussel en enkele belangrijke bedrijventerreinen in Zaventem en Diegem. De route maakt deel uit van de 15 prioritaire routes van het FietsGEN, een netwerk van kwalitatieve fietsinfrastructuur in Brussel en de Vlaamse rand.

In West-Vlaanderen is de prioriteit het Guldensporenpad. Dit pad verbindt Kortrijk met Zwevegem via de voormalige spoorwegbedding 83. Deze voormalige spoorwegbedding verbindt verschillende woonkernen, scholen, sport- en industrieterreinen met elkaar en loopt langs het station van Kortrijk. Het pad geeft ook aansluiting op de fietsroutes in het buitengebied.

Fietssnelwegen bekend maken bij de eindgebruiker, zeker via bewegwijzering.

Fietssnelwegen zijn veilige, directe en aangename fietsverbindingen, die dikwijls een sterk alternatief vormen voor parallelle verbindingen waar de noodzakelijke fietsvoorzieningen nog niet altijd aanwezig zijn.

De fietssnelwegen zijn echter niet altijd genoeg bekend, niet bij fietsers en al helemaal niet bij potentiële fietsers. Daar dient aan gewerkt. Fietssnelwegen nemen een steeds grotere hap uit de budgetten voor aanleg van fietsinfrastructuur. Het is dan ook evident dat ze gekend zijn en gebruikt worden omdat ze de verkeersveiligheid voor fietsers sterk kunnen verbeteren.

Vlaams minister Hilde Crevits : “De bewegwijzering van de fietssnelwegen op het terrein is uiterst belangrijk. Niet alleen op de fietssnelweg zelf, maar vooral van de minder veilige of minder directe fietsroute naar de fietssnelweg. Eens op de fietssnelweg, moet ook duidelijk zijn waar je deze kan verlaten naar dorpskernen, industrieterreinen, etc. Op het terrein zijn grote delen van de fietssnelwegen nu al goed bewegwijzerd. De grootste winst kan gemaakt worden door bewegwijzering van en naar de fietssnelwegen. Samen met de vijf provincies willen we dat op korte termijn aanpakken. “

De bewegwijzering moet:
• Zoveel mogelijk uniform zijn over heel Vlaanderen;
• Niet alleen de fietssnelwegen zelf bewegwijzeren maar vooral de aanrijroutes ernaartoe, zodat fietsers zoveel mogelijk naar veilige en comfortabele routes wordt gestuurd ;
• Leesbaar en duidelijk zijn voor de gebruikers; 
• De bestemmingen aangeven, net als de afstand;
• Kan ook relevante attractiepolen expliciet meenemen;
• Goed doordacht worden geplaatst.

Naast bewegwijzering op het terrein kunnen campagnes via apps, blogs en sociale media de promotie van de fietssnelwegen bijkomend ondersteunen.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.