Wegen ontmoeten beken in Kampenhout

6 November 2020

Wegen ontmoeten beken in Kampenhout

 

“Hoe vaak passeren we niet achteloos onze beken?”, zegt burgemeester Kris Leaerts “Het zijn bescheiden waterlopen, maar hoe meer we ons verdiepen in hun geografie en geschiedenis, groeit de verwondering. Als leveranciers van water en energie hebben ze hun stempel gedrukt op het uitzicht en de afbakening van onze gemeente. De beken vormen de ruggengraat van ons natuurpatrimonium, structureren en decoreren ons landschap en zijn indicatoren van het milieu”.

“Beken als patrimonium en als landschapselementen verdienen dus onze aandacht”, zegt schepen Edith Grauwels. “De zichtbaarheid en bekendheid van onze beken kunnen op verschillende manieren verhoogd worden. We kiezen ervoor om ze toegankelijk te maken via ons netwerk van trage wegen en door de opwaardering van de beeknamen”.

Op plaatsen waar de beken wegen en wandelpaden kruisen, gaan de gemeente Kampenhout, heemkring Campenholt en Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, beeknaamborden plaatsen.

“Op die naamborden zal een QR-code komen die verwijst naar een webpagina waar meer info over de geschiedenis, de geografie en de landschappelijke betekenis van de beken te vinden is. Op die manier maken we ons waterlopenpatrimonium meer bekend. Bovendien heeft men ook aandacht voor het onroerend erfgoed dat ermee verband houdt, zoals een watermolen of een parkvijver”, zegt Hubert Gulinck van de heemkring Campenholt.

“Het is een mooi voorbeeld van landschapsontsluiting met water in de hoofdrol dat door de provincie financieel ondersteund wordt.”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed

Foto: onthulling van het eerste bordje met v.l.n.r. Tom Dehaene, Hubert Gulinck, Kris Leaerts en Edith Grauwels

Tweets

Laatste foto's