Bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen

6 november 2017

Bouwblokrenovatie voor energiezuiniger en kwaliteitsvol wonen bij kansengroepen

 

‘We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde van wonen. ‘Uit onderzoek blijkt dat ondanks de vele beleidsinspanningen van de laatste 10 jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private huurmarkt niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen willen we de klimaatdoelstellingen bereiken. Het ontbreekt de mensen aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Veelal zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht afwezig. Daarom zetten we in Tienen en nu ook in Halle proefprojecten op voor bouwblokrenovatie voor kansengroepen’.

‘We hebben een inventaris gemaakt op wijkniveau zodat we een duidelijk zicht krijgen van de toestand per woning en een gefaseerde aanpak kunnen uitwerken. Hieruit blijkt dat we prioritair werk moeten maken van de benedenstad. Later kunnen andere wijken, zoals de stationsomgeving of Grimde, aangepakt worden’, zegt Christophe Merckx, voorzitter OCMW-Halle.

Alle inwoners zullen in het project bouwblokrenovatie ‘De wijk knapt op in Sint-Rochus’, betrokken worden in een globale informatiecampagne. Iedereen kan terecht op het Wooninfopunt en andere stedelijke diensten voor informatie, advies en tegemoetkomingen over renovatie- en financiële ondersteuningsmogelijkheden, zoals premies voor superisolerende beglazing, subsidies voor dak- en zoldervloerisolatie, een renteloze lening voor OCMW-cliënteel, bijkomende renovatieleningen, aanpassingspremies ouderen en personen met een handicap, subsidies voor renovatieploegen van sociale verhuurkantoren of  renteloze leningen voor renovatie door sociale verhuurkantoren.

Wie wil renoveren kan rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. De financiële ondersteuning zal gebeuren via subsidieretentie: verbouwers krijgen een subsidie die pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt.

Het bouwblokrenovatieproject wordt uitgevoerd door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle, OCMW Halle, IGS Woonbeleid Zennevallei, Groep Intro en Pajopower.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.