Fietssnelweg naar Brussel krijgt vorm. Nieuwe fietswegen in Machelen, Zaventem en Brussel klaar

23 mei 2017

Fietssnelweg naar Brussel krijgt vorm. Nieuwe fietswegen in Machelen, Zaventem en Brussel klaar

 

In Machelen en Zaventem zijn de voorbije maanden werken uitgevoerd om het de fietsers die naar school of werk willen fietsen in Brussel, aangenamer, veiliger en gemakkelijker te maken.
De Vlaamse Overheid, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Machelen, de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de handen in elkaar geslagen om samen te investeren in meer fietscomfort.

Weg naar Sint-Stevens-Woluwe in Diegem

Op de Weg naar Sint-Stevens-Woluwe in Diegem loopt nu een nieuwe fietsweg over een afstand van 1,3 kilometer, tussen het kruispunt met de Haachtsesteenweg en de Raketstraat.
Deze nieuwe fietsweg is onderdeel van de grotere fietssnelweg ‘FR0’ die ongeveer parallel loopt aan de Ring rond Brussel tussen Zellik en Sint-Stevens-Woluwe.

Het zuidelijke deel dat aansluit op de Raketstraat en de Bessenveldlaan en het noordelijke deel dat aansluit op de Haachtsesteenweg moeten nog toegankelijk blijven voor autoverkeer van buurtbewoners en verkeer van en naar enkele bedrijven. Daarom werden het zuidelijke deel over zowat 200 meter en het noordelijke deel over 130 meter ingericht als een fietsstraat.
Daar hebben fietsers voorrang en mogen ze niet worden voorbijgestoken door gemotoriseerd verkeer. De zuidelijke fietsstraat sluit aan op het pas aangelegde dubbelrichtingsfietspad in de Raketstraat en op fietspaden die in een latere fase worden aangelegd in de Bessenveldstraat.
 
Ten noorden  van het stukje fietsstraat is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten. Daar gaat het om een drie meter brede, volwaardige fietsweg over een afstand van 900 meter. De fietsweg kruist op een bepaald moment een kruispunt met 5 straten. De fietsers krijgen daar extra zichtbaarheid, omdat ze er over een plateau fietsen dat op een hoger niveau ligt. Het verkeer uit de dwarsende straten moet over die drempel en moet voorrang geven aan de fietsers, waardoor het fietscomfort aanzienlijk verhoogt.

‘De realisatie van dit belangrijke stuk fietssnelweg in het dichte fietsnetwerk rond de luchthavenregio is een eerste stap in heel wat geplande realisaties in deze strategische regio’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Het fietspad ligt voor de helft op Brussel en voor de helft op Vlaanderen’, weet Els Ampe, schepen van Mobiliteit van de Stad Brussel. ‘Het fietspad is bovendien een voorbeeldproject van intergewestelijke samenwerking met verschillende partners voor zowel de uitvoering als de financiering. De twee gewesten hebben hier aangetoond dat samenwerking loont.

Het project kon als fietssnelweg rekenen op verhoogde subsidies van de provincie Vlaams-Brabant, die de aanleg op Vlaamse zijde volledig financierde. De Vlaamse overheid financierde 40% van de aanlegkosten. Zo financieren de provincie en het Vlaams Gewest samen ca. 150.000 euro. De totale kostprijs van het fietspad bedraagt ca. 350.000 euro.

Zaventemsebaan in Zaventem

Nog binnen het landinrichtingsproject Woluweveld werd een tweede fietsverbinding aangelegd op de Zaventemsebaan in Zaventem, tussen het kruispunt met de Lange Wagenstraat en de Lambroekstraat.
Over een afstand van zowat één kilometer liet de Vlaamse Landmaatschappij daar een tweesporenpad aanleggen: een mooi compromis tussen goed fietscomfort en de landschappelijke inpassing van het pad in het Woluweveld als strategisch openruimtegebied in de regio.

‘Omdat vijf landbouwers de Zaventemsebaan nog gebruiken als landbouwweg naar hun akker, zijn er ook twee fietsuitwijkstroken aangelegd, waar landbouwverkeer veilig kan kruisen. Om ongewenst gemotoriseerd verkeer van de fietsweg te houden is ook een tractorsluis aangebracht’, zegt Ingrid Holemans, burgemeester van Zaventem.
De nieuwe fietsverbinding vergroot de mogelijkheden voor de andere fietswegen in het Woluweveld die de VLM enkele jaren geleden er al had aangelegd: de Harenweg en de Kleine Everseweg.
De subsidie van het Fietsfonds voor de weg bedroeg 80% van de aanlegkosten of 230.000 euro.

Fietsplannen voor de toekomst

De gemeente Zaventem zal bij de rioleringswerken en de heraanleg van de Hector Henneaulaan en de Grensstraat nieuwe brede fietspaden aanleggen tussen de rotonde met de Kouterveldstraat in Machelen en het kruispunt met de Excelsiorlaan-Belgicastraat in Zaventem.
Het Fietsfonds van de Vlaamse overheid zou daarin tussenkomen voor ruim 400.000 euro.

Tussen de Zaventemsebaan en de Eversestraat in Zaventem, twee door de Vlaamse Landmaatschappij gerealiseerde fietswegen, ontbreekt nog zowat 200 meter fietspad, die de gemeente Zaventem ook voor haar rekening zal nemen. Zo ontstaat een mooie rechtlijnige fietsroute die aansluit op een gewestelijke fietsroute van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Al in 2013 liet de provincie Vlaams-Brabant een voorontwerp opmaken voor een fietsbrug over de Brusselse ring, waardoor de HST-fietssnelweg Leuven-Brussel sterk verbeterd zou worden. Het Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer, besteedt die fietsersbrug in 2017 aan. De bouw van de brug is gepland voor 2019. Tot datzelfde dossier behoort ook een fietsweg tussen de kantorenzones van Keiberg (Zaventem) en Kouterveld (Machelen) die in het noorden direct aansluit op de hst-fietssnelweg ter hoogte van de – geplande – fietsbrug over de R0. Die fietsweg komt in het verlengde van de Zaventemsebaan ten noorden van de Hector Henneaulaan.

‘Na de realisatie van al die plannen zal het woon-werkverkeer voor fietsers in de regio aanzienlijk verbeterd zijn. Het wordt veiliger, sneller en comfortabeler om met de fiets naar het werk te fietsen. En in dat kader zijn de aanleg van de twee fietspaden die nu officieel werden geopend, een cruciaal element’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Meer info: www.fietssnelwegen.be

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.