Gerestaureerd Wijnpershuis opent deuren

2 oktober 2017

Gerestaureerd Wijnpershuis opent deuren

 

Het Wijnpersgebouw, gelegen op de site van de provinciale school De Wijnpers, werd in 1551 door de Sint-Geertrui-abdij gebouwd. Het deed dienst als pershuis bij het verbouwen van de druiven die op de heuvelflanken werden geteeld. Sindsdien kreeg het gebouw, dat in 1938 beschermd werd, verschillende functies om in 2003 haar zijn deuren te sluiten.

‘We zagen al snel in dat dit gaaf bewaard, uniek relict van de Vlaamse renaissance-architectuur een nieuw leven verdiende’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Restauratie met oog voor verleden en toekomst

De provincie Vlaams-Brabant bestelt al in 2003 een studieopdracht met bouwhistorisch onderzoek, en keurt in 2009 het restauratiedossier goed. Hiervoor kent de Vlaamse Overheid in 2011 een premie toe. De vereiste om de erfgoedwaarden van het gebouw maximaal te behouden, leidt tot een hertekening van het oorspronkelijke restauratieconcept, zodat in de herfst van 2015 de werken van start gingen.

‘De open herbestemming van het beschermde gebouw vroeg om een verzoening tussen functionaliteit, veiligheid en toegankelijkheid, en maximaal behoud van kenmerkende elementen met getuigeniswaarde’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Dit besef heeft de weg geëffend voor een ontwerp van restauratie met een minimale uitbreiding met een afzonderlijk volume van één bouwlaag dat nauw samenwerkt met het historisch pand’.

Dit restauratieconcept liet toe om het gebouw binnen de afmetingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan multifunctioneel in te vullen als bedrijfs- of kantoorruimte met een sociale dimensie. Tegelijkertijd blijft de architecturale eigenheid van de opbouw, structuur en circulatie van het pand behouden, als een representatief voorbeeld van een agrarisch gebouw in Brabantse bak- en zandsteenstijl uit de hoogrenaissance. Bovendien koos men ervoor om enkele jongere ingrepen te bewaren wegens hun karakterbepalend materiaalgebruik en hun getuigeniswaarde over voorafgaande restauratievisies.

Het verhaal van het Wijnpershuis te boek
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft met 'Het Wijnpershuis in Leuven. Een leven vol herbestemmingen’ een biografie van het gebouw samengesteld. Hiervoor werkte ze samen met bouwhistoricus Robin Engels, restauratie-architect Mark Vanhecke (Architectenbureau Vanhecke en Suls) en medewerkers van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Aan de hand van historisch beeldmateriaal en nieuwe bouwhistorische en -archeologische inzichten vormt deze rijk geïllustreerde co-editie met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen een geschiedenis van de functionele en stilistische ingrepen in het 16de-eeuwse Wijnpershuis tot op heden. In hun analyse van opeenvolgende herbestemmingen en restauraties onthullen de auteurs de visies achter de bouwkundige ingrepen aan het pand, in relatie tot zijn wisselende functies en de evoluerende stedelijke omgeving.
Geïnteresseerden kunnen in de provinciale databank www.erfgoedplus.be , in de 'Collectie Moes- en tuinbouwschool de Wijnpers’, een deel van het historisch archief van de vroegere Groenten- en Moesteeltschool van de provincie Brabant bekijken. De beeldbestanden uit dit fonds geven een rijk overzicht van de evolutie van de bebouwing op de schoolsite tussen 1913 en 2008.

Wijnpershuis uitzonderlijk open voor publiek tijdens OMD

‘Tijdens de Monumentendag op 10 september stelt de provincie Vlaams-Brabant het gerestaureerde Wijnpershuis in de kijker als één van de vele gezichten van de Wijnperssite. Bezoekers kunnen het gebouw dan exclusief bezichtigen tijdens gegidste rondleidingen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Daarnaast kunnen ze via rondleidingen en een wandelparcours langs oude foto’s ook de jongere architecturale ingrepen op het schooldomein ontdekken: het ‘centraal gebouw’ uit 1938, de oude serre en het nieuwe Belvédère-gebouw (OFFICE Kersten Geers David Van Severen) met sporthal en uitzonderlijk uitzicht op Leuven.
Een familiezoektocht en doe-opdrachten voor kinderen, demonstraties over het herstel van serres, uitleg over hun werking door monumentenwachters, een erfgoedwandeling door de natuur rond de Brusselsepoort en een tentoonstelling van de leerlingen ‘Artistieke opleiding en toegepaste beeldende kunst’ van de Wijnpers vervolledigen het programma.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/openmonumentendag

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.