Provincie onthult haar toekomstplannen

Provincie onthult haar toekomstplannen

 
Wat is de financiële situatie van de provincie Vlaams-Brabant? Moet er bespaard worden? Waarin wordt er geïnvesteerd? Welke bevoegdheden zijn er nog? Wat zijn de beleidsprioriteiten?Op 11 en 17 december debatteert en stemt de Vlaams-Brabantse provincieraad over het budget 2014 en de meerjarenplanning. Lees meer
 
 
Provincie steunt aangroei sociale huurwoningen

Provincie steunt aangroei sociale huurwoningen

 
De provincie geeft daarom 1.863.728,11 euro subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen voor tegemoetkomingen voor de bouw van sociale woningen, renteloze renovatieleningen en renteloze leningen voor grondverwerving. Lees meer
 
 
Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

Tom deelt fietshelmen uit in Hofstade

 
Via het provinciaal magazine “Slim Mobiel” met het verkeers-educatief aanbod voor het schooljaar 2013-2014 konden Vlaams-Brabantse basisscholen een gratis pakket van 25 fietshelmen voor hun tweede graad basisonderwijs winnen. Het gaat over 650 helmen. Maandag reikte Tom Dehaene, provinciaal gedeputeerde voor mobiliteit, zo’n pakket uit aan basisschool Ter Berken in Hofstade. Tom Dehaene: “Als provincie zetten wij de komende jaren extra in op fietsbeleid. Fietsveiligheid is daar een wezenlijk onderdeel van. Het dragen van een fietshelm beperkt de kans op lichamelijk letsel in geval van een fietsongeval enorm. Ik feliciteer dan ook graag alle winnaars en hoop dat de helmen heel veel gebruikt zullen worden.” Lees meer
 
 
Vlaams-Brabant wil sneltrams!

Vlaams-Brabant wil sneltrams!

 
Vrijdag 6 decemberheeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan drie prioritaire tramlijnen. Het gaat om tracés waarlangs een sneltram hoogwaardig openbaar vervoer aanbiedt aan pendelaars.. Bijkomend openbaar vervoer is immers deel van de oplossing.  Via de campagne “Vlot Vlaanderen” zoekt de provincie medestanders om de hardnekkige mobiliteitsknoop in het centrum van het land op te lossen. Lees meer
 
 
Uitreiking brevetten koniklijke maatschappij

Uitreiking brevetten koniklijke maatschappij

 
Op 5 december reiken provinciegouverneur Lodewijk De Witte, de gedeputeerden en provinciegriffier Marc Collier plechtig de brevetten met de titel van koninklijke maatschappij uit aan acht Vlaams-Brabantse organisaties. Lees meer
 
 
 

Pagina's

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.