Veiliger naar de school De Bron in Budingen

16 juni 2017

Veiliger naar de school De Bron in Budingen

 

‘We geven een subsidie van 50.000 euro voor werken die de schoolomgeving en de schoolroutes veiliger moeten maken voor stappers en trappers. Deze werken dragen bij aan een duurzamer woon-schoolverkeer’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Met de provinciale subsidie ondersteunen we een reeks van maatregelen en maken we zo de route naar school en de schoolomgeving nog aantrekkelijker en veiliger.’

De schoolomgeving van GVBS De Bron kampt met een reeks van knelpunten. Zo wordt er te snel gereden op de omliggende wegen, chauffeurs respecteren onvoldoende de oversteekplaatsen aan de school en parkeren op of rijden over het fietspad aan de Linterseweg. Bovendien is de school onvoldoende zichtbaar in het straatbeeld.

‘Met de provinciale subsidie realiseren we een reeks van kleine maatregelen. Dankzij de aanleg van 2-sporenbeton in de Molenstraat tussen de IJzerenweg en de Linterseweg kunnen leerlingen de drukke Linterseweg in de toekomst vermijden. De Schoolstraat wordt een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer. Zo wordt de oversteekplaats aan de Linterseweg met de Schoolstraat een pak veiliger. Verder zal de oversteekplaats voor fietsers over de Linterseweg naar de fietsenstalling achter de school ter hoogte van de Molenstraat extra worden verlicht’.

De oversteekplaatsen aan de school worden extra zichtbaar gemaakt door een gekleurde slemlaag op het bestaande asfalt. En de zichtbaarheid van de schoolomgeving wordt extra verbeterd door 6 witte vlaggenmasten. Hieraan zullen vlaggen, ontworpen door de schoolkinderen gehesen worden.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.