Vlaams-Brabant wil sneltrams!

6 december 2013

Vlaams-Brabant wil sneltrams!

 

Vrijdag 6 december heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan drie prioritaire tramlijnen. Het gaat om tracés waarlangs een sneltram hoogwaardig openbaar vervoer aanbiedt aan pendelaars.. Bijkomend openbaar vervoer is immers deel van de oplossing.  Via de campagne “Vlot Vlaanderen” zoekt de provincie medestanders om de hardnekkige mobiliteitsknoop in het centrum van het land op te lossen. Met een gecombineerde aanpak van het openbaar vervoer, het stimuleren van het fietsverkeer, het oplossen van knooppunten in de weginfrastructuur en een gamma van slimme maatregelen wil de provincie iedereen doen kiezen voor de juiste vervoerswijze op het juiste moment. De provincie Vlaams-Brabant juicht de beslissing van de Vlaamse Regering dan ook toe.

Openbaar vervoer voor de professional
In Londen is het een evidentie: de piekfijn uitgedoste zakenman, aktentas onder de arm, in de metro.
Of neem de kokette Parisienne, met hakjes en een elegant rokje, die gezwind met het voorstadnet van de RER naar haar werk pendelt. Of de schilder in Berlijn die in zijn verftenue en met zijn emmers en kwasten het snelst op zijn werf geraakt met de S-bahn. Of de hedendaagse bankier uit Zürich die zijn mails afhandelt tijdens zijn rit met de sneltram…
De Brusselse omgeving recruteert, net als andere Europese grootsteden, werknemers tot op grote(re) afstand. In die andere Europese stedelijke omgevingen biedt het openbaar vervoer een oplossing. Terwijl bij ons het ‘autosolisme’ nog heer en meester is. Toch vormt ook hier, in het centrum van ons land, het openbaar vervoer met het GEN en de sneltrams het antwoord op de behoefte aan woon-werktransport.

Performant en rendabel
Door de hoge bevolkingsdichtheid en de hoge werkgelegenheidsgraad in het centrum van het land is het potentieel om net daar een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk uit te bouwen zeer groot. ‘Om het simpel te zeggen: hier zullen de treinen en trams niet leeg rijden.’ vertelt de Vlaams-Brabantse gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene. 
‘We willen niet terug naar de boerentram’ vervolgt Tom Dehaene. ‘Wat we wel willen is een performant openbaar vervoernetwerk met hoge snelheid, hoge frequentie, weinig stops. Comfortabel en betrouwbaar en gericht op de woon-werkverplaatsing. Een concentratie op een aantal hoofdverbindingen kan voor het woon-werkverkeer een enorm verschil maken.’
Een performant hoogwaardig openbaar vervoer (H.O.V.) heeft aandacht voor snelheid en frequentie, comfort en betrouwbaarheid, een eenduidige tarifering (bij voorbeeld in de GEN-zone) en de aanwezigheid van mobiliteitsknooppunten om vlot te kunnen aansluiten op andere vormen van mobiliteit (denk bijvoorbeeld aan een voor- of natraject met de fiets). 

Waar kan de provincie helpen?
Tom Dehaene: “Wij maken werk van nieuwe fietssnelwegen in onze provincie, o.a. naar Brussel. De aanleg van de tramlijn tussen Willebroek en Brussel, langs de A12, biedt opportuniteiten om er gelijktijdig een fietssnelweg naast te leggen. Zowel om over te stappen aan de toekomstige tramhaltes, als rechtstreeks naar het werk in Brussel te fietsen.”
Lokaal draagvlak
In de pers duiken geregeld verhalen op van weerstand bij de bewoners en bij uitbreiding de lokale politici. Soms lijkt de weerstand gestoeld op een verkeerd beeld waarbij wordt teruggedacht aan de trage boerentram van weleer, met veel haltes, weinig comfort, en algehele traagheid.
De hedendaagse sneltrams zijn in niets te vergelijken met de boerentram. Bovendien verbinden ze niet langer de grootstad met de ‘boerenbuiten’, maar de grootstad met haar omliggende verstedelijkt weefsel.
Ook is er de onterechte vrees over de gevolgde tracés. In de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ging De Lijn uit van een zeer brede corridor, waarbinnen het uiteindelijke tracé gerealiseerd zal worden. Uiteraard wordt daarvoor slechts een deel van de aangeduide zone gebruikt.
‘Uit streekoverleg en uit overleg met de belangrijkste maatschappelijke actoren op de zogenaamde “Captain’s tables” in het kader van Vlot Vlaanderen (zie www.vlotvlaanderen.be), kwam naar voren dat snel en kwalitatief openbaar vervoer een belangrijk aandeel heeft in de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk. De provincie engageert zich daarom graag om het belang van de sneltramlijnen mee te verdedigen en mee te werken aan een lokaal draagvlak.’ concludeert Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.