Voorwaardelijke vergunning voor bouw woonzorgcentrum Heikruis

8 september 2017

Voorwaardelijke vergunning voor bouw woonzorgcentrum Heikruis

 

Een aantal buurtbewoners uit Heikruis dienden bij de provincie een beroep in tegen de bouwvergunning van 13 april door de gemeente Pepingen aan de vzw Mater Dei voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in de Molenhofstraat in Pepingen.

De provincie Vlaams-Brabant besliste om toch de vergunning te verlenen.

‘Met onze beslissing kiezen we voor het behoud van een belangrijke gemeenschapsvoorziening op een plaats die hiervoor planologisch aangewezen is. De nieuwbouw is nodig omdat de nieuwe regelgeving grotere kamers oplegt.  Anderzijds willen we ook het erfgoed bewaren. Daarom mag de kapel, het hoog gebouw en de tuinmuur langs het oude kerkhof niet afgebroken worden. Het zijn immers historisch dorpsbepalende elementen. Hiermee komen we tegemoet aan de belangrijkste bezwaren’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor stedenbouwkundige vergunningen in Halle-Vilvoorde en erfgoed.

Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit een vierkantsformatie van 4 gebouwen rondom een binnentuin. De 4 vleugels worden met elkaar verbonden via een open passerelle. De binnentuin wordt groen aangelegd met enkele wandelpaden.
Het huidige park is gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en kan dus in zijn huidige vorm niet behouden blijven. Ter compensatie zullen er rondom de nieuwbouw streekeigen hoogstammige bomen en ander groen aangeplant worden’.

‘We hebben ook minder parkings en meer groen voorzien op de plaats waar wel bestaande bebouwing kan worden afgebroken. Dit zal de openheid en leefbaarheid van de kern ten goede komen’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.