Watertrappen in Kanaalgemeenten. Nieuw aanbod zet fiets- en vaartoerisme op de kaart

26 augustus 2017

Watertrappen in Kanaalgemeenten. Nieuw aanbod zet fiets- en vaartoerisme op de kaart

 

‘Onder leiding van Toerisme Vlaams-Brabant werkten Kanaaltochten Brabant vzw en de gemeenten

Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos verschillende fietsroutes

en arrangementen uit. Talrijke toeristische attracties en horecabedrijven langs deze routes bieden

ook waardebonnen, kortingen en verfrissingen als extra stimulans aan, zegt Monique Swinnen,

gedeputeerde voor toerisme.

 

Met het project ‘Watertrappen’ wordt de combinatie fietsen-varen als een extra toeristisch-recreatieve

troef voor de streek uitgespeeld. De fietsroutes zijn geënt op het systeem van de knooppunten op het

fietsroutenetwerk. Hierbij fungeren het Zennekanaal, de Zenne en zijriviertjes als de Maalbeek in

Grimbergen als hoofdassen van het fietsen in deze streek.

 

‘Onze vzw Kanaaltochten Brabant speelt hierop in door het transport van de fiets op de boot in de

Groene Gordel gratis te maken en daar in de komende jaren het aanbod van toeristische boottochten

op het kanaal ten noorden van Brussel systematisch te verhogen’, zegt Tom Dehaene, voorzitter van

vzw Kanaaltochten Brabant.

 

Het aanbod kreeg vorm in een flyer met fietssuggestieroutes, info over de boottochten en de

kortingsbonnen.

 

Deze flyer kan men downloaden via www.toerismevlaamsbrabant.be/water

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.