Welkom bij de boer. Provincie pakt zwerfvuil langs trage wegen aan

13 september 2017

Welkom bij de boer. Provincie pakt zwerfvuil langs trage wegen aan

 

‘Trage wegen spelen een steeds belangrijkere rol in de verplaatsingen van de mensen’, zegt Tom

Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘In steeds meer Vlaams-Brabantse gemeenten worden ze

geherwaardeerd. Maar ze hebben te kampen met zwerfvuil’.

 

‘Zwerfvuil is een kost voor landbouw’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

‘Zwerfvuil in weiden wordt mee gemaaid, maakt machines stuk of komt in het veevoeder terecht. Te

veel zwerfvuil in akkers vormt dan weer een gevaar voor de voedselveiligheid’.

 

Mooimakers is een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De

Vlaamse aanpak stoelt op vijf pijlers: infrastructuur, communicatie, participatie, handhaving en

omgeving.

‘Elk jaar ondersteunt Mooimakers enkele integrale proefprojecten waarbij lokale besturen een

vernieuwende aanpak van zwerfvuil uittesten’, zegt Els Gommeren van Vlaanderen Mooi. ‘In dit

proefproject is dat de aanpak van zwerfvuil op trage wegen. Het project krijgt naast een financiële

ondersteuning tot 50.000 euro ook begeleiding van de medewerkers’.

 

‘In een eerste fase van hett proefproject hebben de gemeenten de probleemlocaties

geïnventariseerd. Ook hebben we gekeken naar het type probleem: zwerfvuil, hondenpoep of

sluikstort. We hebben dan per locatie de nodige maatregelen uitgewerkt zoals vuilnisbakken beter

aanduiden dankzij bermborden, sluikstortlocaties afsluiten of het verhogen van sociale controle met

bermborden, de handhavingsweek of brieven naar omwonenden’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde

voor mobiliteit.

 

‘Nu is het tijd voor de eerste maatregelen. Via het infopaneel ‘Welkom bij de boer’ nodigen we

gebruikers van een trage weg uit om te genieten van het landschap en vragen we tegelijkertijd

respect voor het landschap en de mensen die er wonen en werken’, zegt Monique Swinnen,

gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

 

‘Respect voor trage wegen werkt in twee richtingen. We vragen de eigenaars van de percelen om

hun hagen degelijk te snoeien zodat de trage weg steeds toegankelijk blijft’, weet Wim Mombaerts,

schepen van mobiliteit in Steenokkerzeel. En gebruikers van trage wegen moeten de omgeving

respecteren door geen afval of hondenpoep achter te laten. Daarom plaatsten we in Steenokkerzeel

extra hondenpoepbakken en doen we jaarlijks een grote zwerfvuil-actie’.

 

 

Naast het bord dat we vandaag inhuldigen, plaatsen we nog heel wat andere borden op tragewegen. Zo maken we gebruikers echt bewust van zwerfvuil.

Tweets

Laatste foto's

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.